LEVERANCEAFTALE

Nøgleklart byggeri

Alle leverancer omfatter samtlige entrepriser i henhold til materialebeskrivelsen. Endvidere er samtlige Arkitekt honorar inkl. to rettegennemgange af tegninger., Myndighedstegninger, Byggetegninger/detaljetegninger, ansøgning til byggetilladelse, samt indsendelse af materiale til ibrugtagningstilladelsen i form af varmetabsberegninger, dagslysberegninger, brandplan, ingeniørberegninger samt byggestyring til husets aflevering inkluderet i leverancen.

Gebyr for byggesagsbehandling i den pågældende kommune/Amt er dog ikke inkluderet.

Udlæg til eksempelvis evt. energimærke, trykprøvning, eller lignede som den pågældende kommune kan kræve i forbindelse med byggeansøgningen eller ibrugtagningstilladelsen, er ikke inkluderet i nøgleklat byggeri.

Andre leveringsformer, Råhus, medbyg, individuelle løsninger.

Kløver Fritidshuse kan leveres i alle mulige kombinationer. Ønsker du en individuel løsning står vores arkitekt klar til at hjælpe med skitsetegninger så i sammen kan finde frem til jeres drømmehus. Der laves en fast pris på udførsel ny huse eller ændringer af standart tegnings materiale for arkitektarbejdet.

Ønsker køber eksempelvis selv at udføre fundament eller få leveret et Råhus hvor køber selv udføre en del af det indvendig arbejde eller andre delentrepriser er dette naturlig også muligt. Kontakt konsulent om mulighederne.

Priser

Der henvises til særskilt prisliste. Alle priser er inkl. 25% gældende momssats.

Transport for opførelse af huse i Østjylland samt bortskaffelse af byggeaffald fra kløver fritidshuses aktivitet er inkluderet i den standart udbuds og prisliste materiale.

Grundens beskaffenhed

Det forudsættes at grunden er plan og bæredygtig samt ryddeliggjort for træer, rødder og store sten i byggefelt og uden grundvandsgener. samt at støberen kan udgrave sokkel renderne uden sammen skred.

Byggematerialer skal kunne leveres med tung lastbil frem til sokkel.

Udlæg til landinspektør, jordbunds-undersøgelser, samt byggevand og byggestrøm er inkluderet i en tilvalgt byggeforberedelsespakken.

Udlæg til sugespidsanlæg, tilslutningsafgifter, afdækning med vintermåtter, køreplader/kørevej eller vinterforanstaltninger og linende er ikke inkluderet. Indhent venligst tilbud på disse omkostninger hvis nødvendig.

Eventuelle omkostninger til ekstrafundering, som følge af jordbunds forhold, grundvandssænkning som følge af for høj grundvandsstand ekstra sokkelblokke og evt. udgravning og planering af grund som følge af skråne terræn er ikke inkluderet. Der tages forbehold for arkæologiske fund, forurening og vandårer. Bygherre forpligtiger sig til at oplyse om der ligger tinglyste servitutter eller deklarationer på grunden inden arkitektarbejdet opstartes.

Betaling

Når sokkel er støbt betales 25% af købssummen.

Når huset er rejst og lukket, betales 50% af købesummen. Når huset afleveres betales 25%.

Udfører køber selv en del af byggeriet, betales 80% af entreprisesummen, når huset er rejst og lukket, og senest 60 dage efter betales restbeløbet rentefrit.

Eventuelle ekstra udlæg forfalder ved anmodning.

Levering af byggeri

Kløver Fritidshuse garanterer huset afleveret til fast aftalt tid. Når byggeriet er færdiggjort, færdigmeldes det til kommunen, og afleveres ved en gennemgang sammen med køber.

Der ydes 100% garanti med fri service på byggeriet for fejl og mangler indenfor det første år efter aflevering. Yderligere ydes der 2 års reklamationsret iflg. købeloven på færdige komponenter. forbruget til el og vand i forbindelse med byggerier betales af bygherren.

Forbehold og ophavsret

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl i alt udbuds- og salgsmateriale. Udleverede prisliste er gældende indtil ny prisliste foreligger.

Da der foretages løbende produktudvikling forbeholdes der ret til mindre ændringer i konstruktions- og materialevalg. Alle tegninger i vores udbudsmateriale og website er beskyttet af loven om ophavsret, og må kun anvendes i forbindelse med opførelse af fritidshuse leveret af Kløver Fritidshuse.

 Med venlig hilsen

Kløver Fritidshuse

Livskvalitet … også i fritiden!

Hos Djurs Byg har vi mange års erfaring med at bygge arkitekttegnede fritidshuse til kunder i omegnen af Djursland, Aarhus og Randers. I dag er vi leverandør af de gennemtænkte fritidshuse fra Kløver, der består af tre serier med et væld af muligheder, så du kan få lige netop det Kløver fritidshus, som du drømmer om.

Vi har erfaringen med at stå for hele entreprisen, så din største bekymring bliver, hvilket Kløver fritidshus du synes bedst om, og som du ønsker at vælge.

Vi har mulighed for at hjælpe dig med selv den mindste byggeopgave til et helt nyt sommer- eller enfamiliehus.

På eksisterende sommerhus, laver vi mange tagudskiftning, da mange sommerhuse fra omkring 70erne, er udført med eternittage som er ved at opnå udskiftningsdatoen.